Featured post

Целта пред “Захарни заводи” е развитие

Структура на “Захарни заводи” позволява гъвкаво и бързо поведение при промени в пазарното търсене на халва, локум, вафли, бонбони, а също и съобразяване на националните и регионални пазари с особеностите на потребителите. Организационната структура на печатница за опаковки в “Захарни Заводи” и мястото на логистиката няма как самостоятелно да се изследват, защото е изградена като част от глобалната компания. Организационната структура се характеризира с големи размери. Съставена е от щаб-квартира във Веве, Швейцария и поделения, които са изградени за всеки континент и държави на регионален принцип. Там “Захарни заводи” има търговски представителства и производства от хранително-вкусовата промишленост, чрез които разнообразните бизнес дейности се осъществяват на организацията.

Стратегията на “Захарни Заводи” е насочена в най-общ план към няколко основни моменти – да се увеличат приходите от нови клиенти на вафли, халва, локум, бонбони, увеличаване на продажбите на локум, бонбони, вафли, халва спрямо постоянни купувачи, откриване на нови клонове, овладяване на други подобни фирми на пазара за бонбони, грис халва с ядки, вафли, локум, предлагане на пазара на нови продукти или услуги, освен печатница за опаковки, халва, вафли, локум, бонбони, преодоляване на инфлацията и инвестиране на доходите; усъвършенстване на изградения вече обслужващ затворен цикъл на дейност и продуктово-производствен и т.н. В най-общ вид Стратегическите цели трябва да бъдат подредени последователно и по важност степенувани, да има възможност и на други условия за изпълнение, обуславящи на всеки етап от развитието на фирмата степента на възможност за реализация. Нужно е тактически цели да се изградят за краткосрочен период, които стратегическите такива да подпомагат.

Отговорностите на отдел “Маркетинг” и неговите задачите с планиране и организиране са свързани на маркетинговите дейности – организиране на промоции и рекламни кампании – печатни, телевизионни, рекламни игри и др.; проучване на пазара на халва, локум, вафли, бонбони за нагласите на потребителите, промените в търсенето на клиентите, въз основа на което рекламната политика се формира, производствената и др. База за разграничението на приходите са шоколадови изделия; бонбони; захарни изделия – халва, локум, вафли, бонбони. В отдел “Снабдяване” две поделения са организирани – за осигуряване на материали и суровини за производството, а другото поделение с доставките на продуктите е ангажирано в хранителната индустрия в страната.

Featured post

Захарни изделия от “Захарни заводи”

“Захарни заводи” е най-големия производител днес у нас на карамелажни бонбони и в производството на вафли има водещи позиции. В завода също се произвеждат вафли с какаова глазура, халва, различни видове желе бонбони, локум, дъвчащи и лактови бонбони, халва. Направени са значителни инвестиции в завода за захарни изделия след приватизацията на компанията. подмяна на остаряло технологично оборудване, инвестира се в развитие на произвежданите продукти и обучение на заетия персонал. Важна част са инвестициите в маркетинг , относно производството и пласмента на локум, вафли, халва, бонбони, изграждане на силни търговски марки и печатница за опаковки. Продукцията достига с над 50 дистрибутора до всички региони на страната.

Клиенти на “Захарни Заводи” са големите търговски вериги “Рамстор”, “Билла”, “Метро”, “Боляри”, “Фантастико” и други. Продукцията от халва, вафли, локум, бонбони, се изнася за Гърция, САЩ, Хърватско, Словакия, в Македония, Косово и др. държави.

На територията на “Захарни заводи” през 1970 г. е построена съвременна печатница, която е специализирана да произвежда опаковки от картон, хартия, полипропилен, полиетилен, алуминиево фолио и др. Универсален по същността си, заводът за опаковки с печатница е между малкото печатни бази в България, която изпълнява печат по 3 различни технологии – флексопечат, офсет и дълбок печат – ротогравюра.

На клиентите си “Захарни Заводи” предлага за всяка отделна технология затворен цикъл на производство. В печатница се проектира и разработва дизайн, предпечатна подготовка, печат и разнообразни довършителни дейности.

Мотото на “Захарни заводи” илюстрира на глобалния концерн продуктите – “Добра храна, добър живот”, защото с високо качество се отличават и отличен вкус на локум, вафли, халва, бонбони. “Захарни заводи” се старае най-добрата храна да осигури за хората през ежедневието им и целия им живот. С умения и изключителен опит да предусеща на клиентите нуждите и най-добрите решения да осигурява за подобряване благосъстоянието на клиентите и подобряването на живота им. На “Захарни заводи” продуктите, които се предлагат на българския пазар, в различни групи са разграничени, според техните характеристики – бонбони, локум, вафли, халва.

Featured post

Локум от “Захарни заводи”

Розата на локум от “Захарни Заводи” е от години обект на имитации. Излизат чужди продукти непрекъснато с имитирано изображение, но е добре разпознаваема и за конкурентни производители е много „апетитна”. Изнася се за Русия локум, където се увеличиха продажбите.

„Захарни заводи” е компанията, която въведе на българския пазар халва, локум, вафли, бонбони. Днес предлагат на пазара тези продукт много „производители” и пакетиращи фирми и печатница за опаковки. Доколко обаче е нерафинирана кафявата захар, предлаганата от тях, , е трудно да се каже в действителност. Затова се работи с проверени доставчици само и се предлага продукт, който е гарантирано качество и произход. Кафявата захар се доставя нерафинирана, насипно от остров Мавриций, а кафяви бучки захар, която се произвежда от захарта, от карибския остров Гуаделупе нерафинирана се доставя. Всяка партида с оригинални сертификати е придружена за произход и качество. Всяка кафява захар от не-генно модифицирана тръстика е произведена.

“Захарни Заводи” продължаваме да бъде на територията на община Горна Оряховица най-големият работодател, предпочитан партньор и доставчик на захар на “Нестле София”, “Крафт Фуудс” България, “Загорка”, “Винпром Пещера”, хотел “Шератон София”, фармацевтичната компания “Софарма”, търговските вериги “Метро”, “Билла” и други български производители и търговци.

Важен момент на всеки етап в производството на вафли, халва, локум, бонбони и технологичния процес, е осигуряване на висока хигиена, която е определяща за съхраняването на вкусовите качества на готовите продукти на компанията и съставките, както и на готовите захарни и шоколадови изделия, халва, локум, вафли, бонбони. Обезпечаването на високи стандарти се осъществява с качество и контрол, които включват процедури за съхранение, приемане, предаване на суровините и материалите и транспортиране и на готовите изделия, локум, вафли, халва, бонбони. Има строги правила в работните и складови помещения за допускане на персонал – носенето на шапки, чистота на обувките, работното облекло, самите служители и др.

За производствения процес е необходимо във времето да се регламентира изпълнението на различните операции. Частичните процеси и фазите в това съгласуване на операциите, същността на изграждането на процеса се изразява във времето. През 1984 г. основна реконструкция е извършена в “Захарни Заводи”. Нови производствени корпуси са построени, ново технологично оборудване е монтирано за производство на желе и карамелажни бонбони, вафли, халва, локум и печатница за опаковки.