Целта пред “Захарни заводи” е развитие

Структура на “Захарни заводи” позволява гъвкаво и бързо поведение при промени в пазарното търсене на халва, локум, вафли, бонбони, а също и съобразяване на националните и регионални пазари с особеностите на потребителите. Организационната структура на печатница за опаковки в “Захарни Заводи” и мястото на логистиката няма как самостоятелно да се изследват, защото е изградена като част от глобалната компания. Организационната структура се характеризира с големи размери. Съставена е от щаб-квартира във Веве, Швейцария и поделения, които са изградени за всеки континент и държави на регионален принцип. Там “Захарни заводи” има търговски представителства и производства от хранително-вкусовата промишленост, чрез които разнообразните бизнес дейности се осъществяват на организацията.

Стратегията на “Захарни Заводи” е насочена в най-общ план към няколко основни моменти – да се увеличат приходите от нови клиенти на вафли, халва, локум, бонбони, увеличаване на продажбите на локум, бонбони, вафли, халва спрямо постоянни купувачи, откриване на нови клонове, овладяване на други подобни фирми на пазара за бонбони, грис халва с ядки, вафли, локум, предлагане на пазара на нови продукти или услуги, освен печатница за опаковки, халва, вафли, локум, бонбони, преодоляване на инфлацията и инвестиране на доходите; усъвършенстване на изградения вече обслужващ затворен цикъл на дейност и продуктово-производствен и т.н. В най-общ вид Стратегическите цели трябва да бъдат подредени последователно и по важност степенувани, да има възможност и на други условия за изпълнение, обуславящи на всеки етап от развитието на фирмата степента на възможност за реализация. Нужно е тактически цели да се изградят за краткосрочен период, които стратегическите такива да подпомагат.

Отговорностите на отдел “Маркетинг” и неговите задачите с планиране и организиране са свързани на маркетинговите дейности – организиране на промоции и рекламни кампании – печатни, телевизионни, рекламни игри и др.; проучване на пазара на халва, локум, вафли, бонбони за нагласите на потребителите, промените в търсенето на клиентите, въз основа на което рекламната политика се формира, производствената и др. База за разграничението на приходите са шоколадови изделия; бонбони; захарни изделия – халва, локум, вафли, бонбони. В отдел “Снабдяване” две поделения са организирани – за осигуряване на материали и суровини за производството, а другото поделение с доставките на продуктите е ангажирано в хранителната индустрия в страната.